1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Cremini, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez firmę Empiria Marta Ulikowska, Diana Toini s.c. z siedzibą na ul. Elizy Orzeszkowej 33, 62-200 Gniezno, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem CEiDG, posiadającą NIP 7842504408 oraz REGON 367043545.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów oraz korzystania z usług oferowanych przez Sklep.

1.3. Klient, korzystając z usług Sklepu, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

1.4. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są wyrażone w walucie PLN, zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy, które są doliczane przy składaniu zamówienia.

  1. Zamówienia

2.1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.cremini.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 696908090.

2.2. Klient, składając zamówienie, zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane, umożliwiające realizację zamówienia oraz kontakt w sprawach związanych z zamówieniem.

2.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzenie nie stanowi akceptacji zamówienia, a jedynie informację o jego przyjęciu do realizacji.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktów lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

  1. Płatności

3.1. W Sklepie dostępne są różne metody płatności, takie jak płatność kartą kredytową, przelew bankowy lub płatności elektroniczne. Szczegóły dotyczące dostępnych metod płatności są podane na stronie Sklepu.

3.2. Sklep zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych płatności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z systemami płatności zewnętrznych dostawców.

  1. Dostawa

4.1. Koszt dostawy produktów jest doliczany do wartości zamówienia i zależy od wybranej metody dostawy oraz miejsca dostarczenia.

4.2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia podane są na stronie Sklepu.

4.3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w określonym terminie, Sklep poinformuje Klienta o przesunięciu terminu lub zaproponuje zwrot płatności.

  1. Reklamacje

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania produktu o wadze lub uszkodzeniu.

5.2. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu lub za pośrednictwem adresu e-mail biuro@cremini.com.pl

5.3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętych działaniach.

  1. Polityka zwrotów

6.1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw konsumenta.

6.2. Zwrotu można dokonać, zachowując oryginalne opakowanie i stan towaru niezmieniony.

6.3. Koszt zwrotu ponosi Klient, chyba że przyczyna zwrotu wynika z wady produktu.

  1. Ochrona danych osobowych

7.1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

  1. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023r.

Bądź na bieżąco

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i otrzymaj na start prezent od Cremini

Social media

logo

Empire SPA
ul. Przykładowa 10/15
20-802 Wolkowice
NIP 71234203353
REGON 3891984230

Wszystkie prawa zastrzeżone dla EMPIRIA S.C.

Handcrafted by Spectar